• 021 40 29 401
  • dpue.energetica@upb.ro

Studii de Licenta

Anul I

Disciplina
Informatică aplicată

Anul II

Disciplina
Dezvoltare durabilă
Energetică generală
Metode numerice
Transfer de căldură şi masă

Anul III

Disciplina
Bazele teoriei reactoarelor nucleare
Dozimetrie şi radioprotecţie
Echipamente electrice
Echipamente termoenergetice
Echipamente şi instalaţii termice
Energetica clădirilor
Energia şi mediul
Instruire asistată de calculator
Măsurarea mărimilor neelectrice
Partea electrică a centralelor şi staţiilor
Producerea energiei electrice și termice
Programe de simulare și instrumentație virtuală
Utilizarea energiei

Anul IV

Disciplina
Alimentări cu energie termică
Analiza de mediu a proceselor energetice
Audit termoenergetic
Centrale nuclearo-electrice
Centrale termoelectrice convenţionale
Cinetica şi dinamica reactoarelor nucleare
Circuite electronice
Drept şi legislaţie în energetică
Echipamente de depoluare în CTE
Echipamente de distribuţie a energiei electrice
Echipamente şi instalaţii termice 2
Ecologizarea solurilor poluate
Fiabilitate
Gestiunea energiei termice
Ingineria şi tehnologia reactoarelor nucleare
Managementul deşeurilor solide
Materiale şi tehnologii nucleare
Microprocesoare şi microcontrolere
Procese termochimice energetice
Sisteme în centralele nuclearo-electrice
Staţii şi posturi de transformare
Surse regenerabile
Tehnologii nucleare nonenergetice
Tehnologii performante de producere a energiei
Teoria şi modelarea instalaţiilor termohidraulice
Termohidraulica instalaţiilor nucleare
Transportul agenţilor energetici