• 021 40 29 401
  • dpue.energetica@upb.ro

Studii de Materat

Anul I

Disciplina
Clădiri inteligente
Dezvoltare durabilă
Digitalizarea în sectorul energetic
Ecologizarea solurilor poluate
Energia geotermală şi pompe de căldură
Evaluarea multicriterială a producerii și utilizării energiei
Evaluarea probabilistică a securităţii nucleare. Coduri de calcul
Finanțarea proiectelor energetice
Gestiunea energiei termice
Impactul radiaţiilor nucleare asupra mediului
Impactul utilizării energiei asupra mediului 1
Managementul sistemelor de mediu
Materiale nucleare pentru reactoare nucleare avansate
Mentenanţa staţiilor electrice
Metode de evaluare a impactului
Modelarea şi simularea proceselor din centralele electrice
Modelarea/simularea regimurilor dinamice ale echipamentelor şi sistemelor CNE. Coduri de calcul
Monitorizarea și controlul calității aerului
Procese fizice şi coduri de calcul în reactoare nucleare
Riscuri pentru sănătate în industria energetică
Securitate nucleară. Factor uman
Sisteme CNE avansate
Sisteme de alimentare cu energie termică
Sisteme de producere descentralizată a energiei electrice
Sisteme integrate pentru managementul deșeurilor
Tehnici de monitorizare pentru calitatea aerului şi solurilor
Tehnologii avansate de depoluare a aerului
Tehnologii de captare CO2
Termohidraulica reactoarelor nucleare. Coduri de calcul
Tratarea deșeurilor solide
Valorificarea energetică a combustibililor de suprafaţă

Anul II

Disciplina
Analize de securitate nucleară
Asigurarea calităţii serviciului energetic
Auditul performanţelor sistemelor de energie
Ciclul combustibilului nuclear (Probleme de tratare și depozitare a combustibilului ars)
Dezvoltare durabilă și sustenabilitate
Eficienţa energetică în clădiri
Finanțarea proiectelor energetice
Managementul energiei la consumator
Managementul proiectelor de eficienţă energetică
Mentenanţa instalaţiilor electroenergetice
Mentenanța sistemelor energetice
Protecţia contra radiaţiilor. Coduri de calcul
RN rapide
Simularea dinamică a proceselor termohidraulice
Simularea dinamică a sistemelor de energie și mediu
Valorificarea energetică a biomasei