• 021 40 29 401
  • dpue.energetica@upb.ro

Despre noi

Departamentul Producere și Utilizare a Energiei reprezintă un colectiv de bază al Facultății de Energetică, în desfășurarea activitatii complexe de integrare a invatamantului cu cercetarea, proiectarea si productia, activitate prin care se pregatesc specialisti energeticieni.

Activitatea didactica constituie principala preocupare a departamentului, fiind reprezentata de un ansamblu de discipline tehnice generale si de specialitate predate la cursurile de licenta si masterat din Facultatea de Energetica. Atat planurile de invatamanat, cat si programele analitice sunt coordonate si corelate cu necesitatile si sarcinile sectorului energetic al economiei. In aceasta directie, in cadrul departamentului se organizeaza periodic dezbateri profesionale pe teme actuale, cu participarea unor specialisti din unitati productive, de cercetare si proiectare.

Modernizarea procesului de invatamant cuprinde, de asemenea, informarea si metodica de predare. Cadrele didactice titulare si asociate ale departamentului au elaborat tratate, cursuri si manuale universitare destinate pregatirii studentilor.

Pregatirea practica, cat mai apropiata de conditiile reale ale instalatiilor in care vor lucra viitori absolventi energeticieni, este asigurata printr-un grup de laboratoare ale catedrei (partea electrica a centralelor si statiilor, echipamente si instalatii termice, retele si masuri termice, surse regenerabile de energie), dotate cu utilaje si aparatura moderna, ceea ce a permis realizarea unui numar mare de lucrari de laborator cu continut corespunzator.

De asemenea, prin conducatorii stiintifici din departament si baza materiala mentionata se asigura perfectionarea pregatirii profesionale prin doctorat.

Integrarea invatamantului cu cercetarea si productia se realizeaza in cadrul departamentului si prin studii si cercetari executate de cadre didactice, cercetatori, studenti si doctoranzi, atat in laboratoare proprii, cat si in colaborare cu institute de cercetare si firme.

Cadrele didactice din departament sunt solicitate in calitate de specialisti in numeroase activitati de expertizare tehnica si omologare, ca membri in diverse comisii de studii, avizare, puneri in functiune de obiective energetice sau de analiza a consumurilor energetice. De asemenea, un numar de cadre didactice au responsabilitati intr-o serie de organizatii stiintifice nationale si internationale.

Contact

Departamentul de PRODUCERE ȘI UTILIZAREA A ENERGIEI

Facultatea de ENERGETICĂ
Universitatea POLITEHNICA din București
Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București, ROMÂNIA

Tel: 021 402 9401
E-mail: dpue.energetica@upb.ro

Director Departament

Conf. dr. ing. Victor-Eduard CENUȘĂ

Tel: 021 402 9401
E-mail: victor.cenusa@upb.ro


Secretara Departament

Tehn. Veronica-Iuliana TROICIU

Tel: 021 402 9401
E-mail: dpue.energetica@upb.ro